Шукати
Отримати персональну консультаціюШукати
Сервісна підтримка
Отримати персональну консультацію

Позиція Vaillant Group щодо інтегрованих енергетичних систем

Позицію Vaillant Group щодо інтегрованих енергетичних систем можна викласти у вигляді наступних чотирьох тез:

1. Загальні умови

Досягнення енергетичних та кліматичних цілей, узгоджених в рамках Паризької угоди про зміну клімату, вимагає спільних зусиль в усіх секторах. Значним внеском може стати поєднання секторів електропостачання, опалення та мобільності (інтегрована енергетична система). Для обов'язкового досягнення мети, необхідно виконати наступні загальні умови:

 • Мета щодо захисту клімату в період з 2030 по 2050 роки може бути досягнута за умови суттєвого зменшення енерговитрат. На будівельний сектор припадає значна частина енерговитрат, і він зобов'язаний зробити свій внесок (Ефективність - понад усе). Це необхідно втілити технологічно відкритим способом (зовнішня оболонка будівлі і промислова експлуатація).
 • Для досягнення мети, показник модернізації повинен становити не менш, ніж 1,4%. Кількість відновлювальних об'єктів в якості окремих заходів повинна бути подвоєна.
 • Для екологічно безпечного теплопостачання, необхідно, щоб споживання тепла будівлі, шляхом впровадження національної програми збільшення ефективності до 2030 р., зменшилось на одну чверть в порівнянні з теперішнім показником.
 • Можливості податкової амортизації для відновлення енергії - ключові фактори успішного переходу портфеля ресурсів до енергетичної безпеки. Свобода вибору між податками та допомогою з боку держави повинна бути передбачена та спрощена. Крім того, постійні та прості умови фінансування, що є узгодженими можуть бути запланованими на тривалий термін, мають вирішальне значення для інвесторів. Щоб досягнути цієї мети, зокрема, необхідно звести до мінімуму бюрократичні процедури.

2. Інтегровані енергетичні системи

Фокусування на суто електричному сценарії, заснованому на самому лише електропостачанні, в секторі опалення є помилковим підходом. Хоча, наприклад, теплові насоси відіграватимуть зростаючу роль на ринку, надлишкова увага на ринку опалення, заснованому на самому лише електропостачанні, в значній мірі збільшить ризики не досягнути загальної мети через брак невикористаних альтернатив. З іншого боку, такий підхід занадто простий и дорогий через домінуючі ринкові перешкоди на сучасному ринку («Німеччина занадто забудована»). Навпаки, інтегровані енергетичні системи вимагають широкого і технологічно відкритого портфеля продуктів і систем; він включає як системи електропостачання, так і газопостачання. Для досягнення мети, не можна ігнорувати ринкові механізми і поведінку замовників. Без необхідної технологічної відкритості, мета створити будівельний сектор з меншим обсягом генерації парникових газів не буде досягнута. На ринку вже існує велика кількість ефективних рішень і систем, які, в залежності від конкретних вимог ринку опалення, допоможуть зробити значний внесок досягнення мети захисту клімату. Наприклад, в гібридних системах може застосовуватися органічне паливо максимально ефективним шляхом, а також пропорційно впроваджуватися відновлювальні джерела енергії.

 • Теплові насоси, що належать до інтегрованих енергетичних систем, відіграватимуть зростаючу та важливу роль, зокрема, в новому будівництві. На сьогодні, їхнє застосування на значно більшому ринку модернізації ставить складні задачі, що потребують додаткового глибокого аналізу, зокрема, пов'язаних витрат і ринкових перешкод.
 • Фотоелектричні енергетичні станції - невід'ємна частина переходу до енергетичної безпеки. Вони також полегшують участь громадян в переході до енергетичної безпеки. Вони збільшують частку власного виробництва та скорочують обсяги застосування відновлюваних джерел енергії (вітер, біомаса і т.д.) і необхідну ступінь розвитку енергетичної мережі.
 • В гібридних системах буде застосовуватися органічне паливо максимально ефективним способом та впроваджуватися відновлювальні джерела енергії на пропорційній основі.
 • Когенераційні станції можуть забезпечити гнучкі та економні можливості виробництва енергії, що дозволять гарантувати постачання електроенергії та тепла у разі низького обсягу енергії з відновлювальних джерел. Вони сприяють генерації залишкової електроенергії.
 • Технології перетворення надлишкової енергії в тепло шляхом перетворення фотоелектричної енергії PV в тепло є доцільними в певних випадках, і повинні бути врівноважені сонячною терморегуляцією.

3. Організація енергопостачання для оптимізації системи

Підключення до цифрової мережі відіграє ключову роль у взаємозв'язку між секторами. Без зв'язку між різними секторами, оптимізація усієї системи неможлива. Інтелектуальна мережа квартир і будинків відіграє важливу роль і в значній мірі сприяє підвищенню енергоефективності, безпеки та комфорту. Наприклад, окрім впровадження цифрових технологій, яке вже відбувається, інтегровані енергетичні системи вимагають інтелектуальної організації енергопостачання в результаті підвищення вимог до продукції та умов ринку. Забезпечуючи зростаючі потреби у відновлювальних джерелах електроенергії для опалювального та транспортного секторів, а також пов'язане збільшення змінних навантажень, вимагає не тільки подальшого розвитку потужностей генерації відновлювальної енергетики (електроенергії та газу сухої перегонки), а й їхнього зберігання. Зокрема, досягнення мети скоротити викиди СО2 на 20-30% до 2050 року не буде можливим без сховищ достатнього обсягу. Крім того, створення варіантів гнучкості та їх відповідність системі має велике значення. Загалом, жодна інтегрована енергетична система неможлива без впровадження цифрових технологій. Слід враховувати наступні аспекти:

 • Впровадження цифрових технологій на енергетичний ринок не зупиняється, забезпечує ефективну взаємодію генерації, споживання та енергосистеми, а отже, і енергозабезпечення, та відкриває нові можливості для підвищення енергоефективності.
 • Особливу увагу в інтегрованій системі енергопостачання слід приділити тимчасовому виміру. Потужності повинні бути не тільки достатніми, але також наявними в потрібний час.
 • Використання власної електроенергії (також для опалення та гарячого водопостачання) та її оптимізація матиме ще більше значення в майбутньому.
 • Інтелектуальні лічильники можуть отримувати цінові сигнали від енергообміну або оптимізувати свою роботу, оцінюючи дані про користувача та дані про погоду енергоефективним та зручним для системи способом.

4. Кліматичні цілі на ринку опалення

До цих пір, дискусія про інтегровані енергетичні системи характеризувалася припущенням, що вони є просто електрифікацією опалювальної та транспортної галузей та необхідною оптимізацією системи електропостачання. Так званий «суто електричний підхід» на ринку опалення набагато дорожче, ніж технологічно відкритий підхід, і також зустрічає більший опір. Наприклад, потрібно подолати значно більші ринкові перешкоди у важливому (і значно більшому) загальному фонді будівель, порівняно з новим будівельним сегментом. Таким чином, теплові насоси в фонді будівель не доступні в якості заміни існуючої, а іноді і дуже застарілої котельної системи. Вони вимагають найнижчого рівня температури в системі опалення, і, як правило, значні додаткові витрати на реконструкцію, такі як ізоляція та/або відновлення радіаторів у низькотемпературних опалювальних системах.

Отже, електрифікація, сама по собі, не є кінцевою метою. Мета полягає в досягненні цілей захисту клімату. Компанія «Вайллант Група» підтримує зв’язок секторів, зокрема будівельного та електроенергетичного, оскільки це є важливим для досягнення цілей декарбонізації. Слід враховувати таке:

 • Електрифікація корисна в деяких випадках, коли використовуються відновлювальні джерела енергії, що сприяє декарбонізації на ринку опалення та, як правило, отримує підтримку.
 • Декарбонізація через повну електрифікацію не є реалістичною та має високу вартість. Енергоспоживання різко зростає, виробництво залишається нестабільним і вимагає масового розширення мереж та довгострокових сховищ.
 • Зокрема, теплові насоси відіграватимуть суттєву роль в будівництві нових будівель. У випадку модернізації, використання теплових насосів зазвичай пов'язане з високими витратами (витратами та будівельними заходами на будівлю).
 • Електрифікація, сама по собі, не може бути остаточною метою. Метою є декарбонізація.